Kulukorvaukset

Kulukorvaukset

Päivitetty 4.4.2022

Tälle sivulle on koottu Leiskun käytännöt urheilijoiden, huoltajien, valmentajien jne urheiluun liittyvien kulujen korvaamiseen.

Hallitus päättää kulukorvauksista ja voi muuttaa näitä ohjeita vuosittain tai joissain tapauksissa useamminkin.

19-sarjassa ja vanhemmissa kilpailevan täysi-ikäisen A-luokan urheilijan on mahdollista tehdä seuran kanssa edustussopimus, jolloin korvauksista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti eikä ao. korvauskäytännöt ole automaattisesti voimassa.

Ilmoittautumismaksut

Leisku korvaa urheilijalle kaikkien kilpailujen ilmoittautumismaksut. Edellytyksenä on, että kilpailuun on oikeasti osallistuttu, eikä vain ilmoittauduttu. Ilmoittautuminen pitää myös tehdä ilmoittautumisajan puitteissa, jälki-ilmoittautumiskuluja seura ei korvaa. Urheilija maksaa siis itse ilmoittautumismaksun ja voi myöhemmin maksukuittia vastaan periä kulun seuralta. 

Huomaa, että seura ei siis ilmoita urheilijaa automaattisesti ko. kisoihin, vaan lähtökohtaisesti urheilija/huoltaja vastaa itse kisaan ilmoittautumisesta ja ilmoittautumismaksun maksamisesta. Joihinkin isompiin kisoihin (lähinnä pm-kisat) seura ilmoittaa kootusti kaikki urheilijat ja maksaa tällöin myös osallistumismaksun. Varmista ryhmäsi vetäjältä.

Leiritykset

Seura maksaa puolet kaikista kotimaan leirityksistä. Lähtökohtaisesti urheilija maksaa ensin leirityksen itse ja voi halutessaan periä seuralta puolet maksusta. Leiritykseen liittyviä matkakuluja ei korvata eikä myöskään huoltajan kuluja.

Matkat ja majoitukset

Seura korvaa edustuskisojen (SM- ja aluemestaruuskilpailut) matka- ja majoituskulut hallituksen päätöksen mukaisesti. Tätä kirjoittaessa korvaus oman auton käytöstä on 0,20 €/km ja majoitus edullisen vaihtoehdon mukaisesti. Aina pyritään myös käyttämään yhteiskuljetuksia ja -majoituksia mikäli vain mitenkään mahdollista.

Karhuhalli

Säännöllisesti Porin Karhuhallissa SATY:n vuoroilla harjoitteleville seura maksaa Karhuhallimaksun (50€/vuosi).

Urheiluvälineet ja varusteet

Lähtökohtaisesti urheilijan hankkimat välineet ovat henkilökohtaisia eikä seura niitä korvaa. Jos hankit välineitä yhteiskäyttöön, voit mahdollisesti veloittaa välinekulun seuralta. Sovi tällaisista tapauksista aina etukäteen.

Kulujen periminen seuralta

Syntyneiden kulujen veloittaminen tapahtuu lähettämällä mahdollisimman tarkat tiedot kulusta, tilinumeron, maksukuitin ja jos mahdollista, alkuperäisen maksuun liittyvän laskun seuran rahastonhoitajalle osoitteeseen laskutus@leisku.fi

Useampia kululaskuja vuodessa tekevälle seura tekee erillisen tunnuksen Procountor matka- ja kululaskujärjestelmään, jonka kautta korvausta haetaan. Tunnukset saat rahastonhoitajalta.

Jos veloitat useampia kuluja kerralla, on selkeämpää käyttää kulukorvauslomaketta:

Kuluveloituslomake: (Excel)

Kuluveloituslomake tulostettava: (Excel) (PDF)

Lomakkeet voi palauttaa sähköpostitse laskutus@leisku.fi. Liitä mukaan mahdolliset kuitit skannauksina tai digikuvina. PDF-formaatti suositeltu, mutta ei pakollinen.

Jos haluat palauttaa lomakkeen tulostettuna, lähetä osoitteeseen Kankaanpään seudun Leisku ry, Torikatu 5 huon. 24, 38700 Kankaanpää. Liitä mukaan mahdolliset kuitit.

Stipendit

Menestyneet urheilijat voivat kauden lopuksi saada stipendin, joka oikeuttaa veloittamaan erilaisia urheilukuluja seuralta. Stipendiä vastaan voi siis veloittaa sellaisiakin urheilukuluja, joita seura ei muuten normaalisti korvaa (esim. kausimaksu, jäsenmaksu, välinehankinnat, matka- ja leirityskuluja). Kun haluat käyttää stipendiä, ilmoita rahastonhoitajalle kulu rahastonhoitajalle vastaavasti kuin em. kohdassa on ohjeistettu ja mainitse, että käytät myönnettyä stipendiä.