Ti 27.10.2009 Sinettiauditointi

Ti 27.10.2009 Sinettiauditointi

Suomen Urheiluliitosta seura- ja nuorisopäällikkö Ritva Immonen sekä Satakunnan yleisurheilusta Mika Tyrkkö kävivät auditoimassa seuran toimintaa sekä sinettikriteedien täyttymistä. Leisku sai laadukkaasta nuorisotoiminnastaan sinetin vuonna 1993. Sinettiseurojen toimintaa seurataan ja sinettiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. Auditoinnissa oli mukana seuran nuorisotoiminnasta aktiivisesti vastaavia ja lasten ohjaajia.
Illan aikana auditoijat tutustuivat leiskulaiseen toimintaan ja erityisesti tiistain ”urheilukouluperheen” kaikkien ikäryhmien harjoitukset ja urheilukoulut illan aikana saivat kiitosta. Yhteishenki näkyi ja kuului. Hienoa.
Sinettiseuran laatukriteedit seura täytti hyvin ja monilta osin kiitettävästi. Aina kuitenkin löytyy myös kehitettäviä asioita, joista keskusteltiin ja haettiin uusia ideoita. Kootaan seuran toiminnasta ja tavoitteista ja seuratoimijoiden tehtävistä laajempi toimintakäsikirja  ja parannetaan seuratoimijoiden  vastuunajakoa.